dijous, 6 de juliol de 2017

Adjudicacions: preguntes freqüents

CONVOCATÒRIA D'ADJUDICACIONS DEL CURS 2017-18

1) Quines places són les que surten a les llistes actualitzades de vacants publicades el 5/7/17?
Resposta. Totes les places vacants sense titular i les substitucions previstes, a dia d'avui, per a tot el curs.
Les vacants (codi V) són places estructurals sense titular, és a dir, no s'han adjudicat a cap funcionari de carrera com a destinació definitiva. 

2) Què significa el codi SV?
R. Substitució per motiu de vacant.
Són places que es consideren vacants perquè, encara que tenguin titular,  es preveu que aquest no l'ocupi en tot el curs escolar.

3) S'hi inclouen les places de pacte?
R. Sí. Si alguna plaça de pacte no apareix al llistat és perquè s'ha adjudicat a un funcionari de carrera en el concurs de trasllats. 
Podeu consultar les adjudicacions definitives del concurs de trasllats clicant AQUÍ.

4) El codi de cada plaça és el mateix que el de l'any passat?
R. No, es canvia cada any. 

5) Per què enguany no apareixen les places de pacte identificades amb la lletra T?
R. L'any passat era l'any en què s'adjudicava el pacte i les places que s'havien definit de pacte es marcaren amb la lletra T. Ara ja és el darrer any del pacte i els interins no poden optar a noves places de pacte, per això desapareix la T i posen una V de vacant.

6) Només es publicarà aquesta llista de places a dia 5/7/17? Apareixeran noves places?
R. Es publicarà una altra llista de places després de les adjudicacions dels funcionaris de carrera (Vegeu preguntes 15 i 16).
De les places que apareguin en aquest segon llistat, les primeres que desapareixeran seran les que hagin seleccionat els opositors aprovats en pràctiques i, a continuació, les que s'adjudiquin als interins de pacte no desplaçats. Les que quedin seran les que estaran disponibles per a la resta d'interins. (Vegeu preguntes 15 i 16)
Pel que fa a la possibilitat de noves places, sí que pot haver-n'hi alguna de nova que els centres hagin detectat com a necessitat en el darrer moment i després de les adjudicacions als funcionaris de carrera. En tot cas, si s'hi afegissin noves places, seria en un nombre bastant reduït i es tractaria de Vacants sobrevingudes. 

7) Què són les vacants sobrevingudes?
R. Vacants que no són estructurals i per tant no apareixen a les llistes. Es deuen a un augment de quota del centre, per exemple perquè s'hi ha afegit un nou grup, o hi ha hagut una jubilació després del més de juny, una defunció, etc. 

8) Un funcionari de carrera o en pràctiques pot seleccionar una plaça de pacte de les llistes? R. Sí. Les places de pacte que no s'adjudicaren a un funcionari de carrera en el concurs de trasllats, ara podran ser seleccionades pels funcionaris de carrera titulars d'un lloc de feina suprimit o desplaçats per manca d'horari, per un professor en expectativa de destinació definitiva, per un professor que hagi demanat el reingrés, per una comissió de serveis o per un opositor que hagi aprovat les oposicions.

9) Quins interins de pacte es consideren desplaçats?
R. Els interins de pacte afectats per una de les causes de la resposta anterior, o pel fet que el centre hagi modificat el perfil de la plaça afegint-hi funcions que l'interí no pugui assumir per manca de titulació. (Vegeu el punt 16.1.2. de l'annex 1 de la convocatòria d'adjudicacions)

10) Com poden saber els interins de pacte si han estat desplaçats o no?
R. Abans de dia 21/7/17, la Conselleria publicarà un llistat especificant-ho, bastarà consultar-lo a la web de la D.G. de Personal Docent per saber la vostra situació. 

11) Qui i quan pot renunciar al pacte?
R. Pot renunciar-hi qualsevol interí de pacte tant si ha estat desplaçat com si no.
Entre els dies 21 i 23 romandrà obert un tràmit específic per a poder renunciar al pacte aquells qui ho desitgin. (Vegeu punt 16.3.1. de l'annex 1 de la convocatòria d'adjudicacions)

12) Els interins de pacte no desplaçats i que tampoc hi renunciïn, han de fer el tràmit de selecció de places?
R. No. Després que es tanqui el tràmit de renúncia al pacte i abans de publicar les llistes provisionals d'interins adjudicats, la Conselleria adjudicarà d'ofici els interins de pacte no desplaçats ni renunciants i publicarà una llista provisional d'aquestes adjudicacions per a la qual hi haurà un dia de reclamacions. (Vegeu punt 7.5. de l'annex 1 de la convocatòria d'adjudicacions) 

13) Els interins de pacte desplaçats que no renunciïn al pacte, què han de tenir en compte a l'hora de seleccionar les places?
R. Aquests interins han de respectar unes instruccions concretes a l'hora de fer la selecció de places les quals hauran d'ordenar d'una manera concreta (Vegeu punt 16.2. de l'annex 1 de la convocatòria d'adjudicacions):
1r- totes les places de la mateixa especialitat i illa a jornada completa
2n- totes les places d'altres especialitats del mateix cos i de la mateixa illa a jornada completa
3r- totes les places d'altres especialitats del mateix grup i de la mateixa illa a jornada completa
4t- totes les places d'altres especialitats de distint grup i de la mateixa illa a jornada completa
5è- les places a mitja jornada de la mateixa illa (voluntàries)
6è- totes les places a altres illes a jornada completa
7è- les places a mitja jornada a altres illes (voluntàries)

14) Si un interí de pacte desplaçat decideix renunciar al pacte, haurà de respectar les condicions anterior?
R. No, simplement haurà de seguir les instruccions del punt 12. de l'annex 1 de la convocatòria d'adjudicacions com la resta d'interins. 

15) En quin ordre s'adjudiquen les places als diferents col·lectius?
R. L'ordre d'adjudicació s'indica al punt 6 de l'annex 1 de la convocatòria d'adjudicacions i és el següent:

 1. comissions de serveis per formar d'equips directius.
 2. titulars d'un lloc de feina suprimit.
 3. titulars desplaçats per manca d'horari.
 4. professors en expectativa de destinació definitiva.
 5. professors que han sol·licitat l'ingrés.
 6. comissions de serveis per plans d'innovació.
 7. comissions de serveis per raons de servei en els centres.
 8. comissions de serveis per motius personals.
 9. comissions de serveis per motius personals de professors amb destinació a una altra comunitat autònoma.
 10. opositors aprovats que passen a ser funcionaris docents en pràctiques.
 11. interins de pacte no desplaçats.
 12. resta d'interins.
16) De totes aquestes adjudicacions, quines s'han fet i quan es faran les que manquin?
R. Els funcionaris de carrera fan la seva selecció de places els dies 6 i 7/7/17 (Vegeu punt 4.1. de l'annex 1 de la convocatòria d'adjudicacions). A continuació, es publicaran les seves llistes provisionals d'adjudicacions i, l'endemà, tendran 1 dia per a reclamacions (Vegeu punts 7.1. i 7.2. id.). Després de les reclamacions, es publicaran les seves llistes definitives (Vegeu punt 8. id.).
Els funcionaris en pràctiques després d'haver aprovat les oposicions, seleccionaran places els dies 23 i 24/7/17 (Vegeu punt 4.2. de l'annex 1 de la convocatòria d'adjudicacions). A continuació, llistes provisionals, reclamacions i adjudicacions (Vegeu punts 7.3., 7.4. i 8. id.).
Sobre els interins de pacte no desplaçats, vegeu la pregunta 11 i el punt 8. de l'annex 1 de la convocatòria d'adjudicacions.
La resta d'interins, seleccionaran plaça entre el 28 i el 31/7/17 (Vegeu punt 4.3. de l'annex 1 de la convocatòria d'adjudicacions), a continuació es publicaran les llistes provisionals (vegeu punt 7.7. id.), hi haurà 1 dia per a reclamacions (punt 7.8.) i, finalment, les llistes definitives d'adjudicacions (punt 8.)

dilluns, 3 de juliol de 2017

PROCÉS D'ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS


Tota la informació a:
Terminis per presentar sol·licituds:

a) Els funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari:
 • Del 6 al 7 de juliol, ambdós inclosos.

b) Els funcionaris docents en pràctiques:
 • Del 23 al 24 de juliol, ambdós inclosos.

c) Els aspirants a funcionaris interins docents: les persones admeses a les borses d’aspirants a funcionaris interins docents per al curs 2017-2018, inclosos els aspirants a funcionaris interins docents de pacte:
 • Del 28 al 31 de juliol, ambdós inclosos
 

dimecres, 28 de juny de 2017

UOB denuncia que els tècnics especialistes interins de FP són tractats com 'kleenex'


COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, denuncia que el canvi dels requisits per accedir a places d'interins de professor tècnic de FP tanca les portes al col·lectiu de tècnics especialistes, que fins ara han prestat serveis a plena satisfacció de l'Administració.

Els nous requisits, que es van començar a aplicar per al curs actual, imposen un període de sis anys per acreditar una titulació acadèmica superior, que es redueix un any a cada convocatòria. Els docents afectats, que imparteixen classe a centres públics des de fa més de 10 anys, no han pogut presentar-se a oposicions perquè en alguns casos no se n'han convocat durant més de 15 anys, o bé s'han exhaurit les quatre convocatòries a què tenien dret, i ara se'ls exigeix de cop i volta obtenir un títol universitari fora de l'horari laboral. Cap altra comunitat autònoma no ha establert un requisit semblant.

Es dóna el cas que aquest canvi de criteris es produeix arran d'un recurs contenciós-administratiu presentat per la regidora de seguretat de l'Ajuntament d'Eivissa, Estefanía Torres Sánchez (PSOE), juntament amb una advocada i un particular. Una sentència de juliol de 2015 va declarar nul l'accés dels tècnics especialistes no per il·legal, atès que l'Administració té potestat per decidir els criteris a aplicar, sinó perquè les bases de la convocatòria no n'explicaven els motius. És a dir que la Conselleria podria haver fet constar a la convocatòria següent la motivació, que és senzillament la manca d'aspirants amb titulacions superiors, tal com va al·legar el lletrat de la CAIB durant el contenciós, però va optar per introduir uns nous criteris arbitraris i sense cap fonament pedagògic.
L'ampli marge que té la Conselleria per fixar els criteris de selecció d'interins ho demostra el fet que hi ha sis comunitats autònomes que permeten participar els tècnics especialistes a les borses amb el requisit d'acreditar una determinada experiència docent. En alguns casos s'hi afegeix haver aprovat oposicions, parcialment o totalment (1).

Per altra banda, la titulació superior que s'exigeix als tècnics especialistes interins no s'aplica en el cas de les oposicions per a 10 especialitats per normativa estatal, també per manca d'aspirants amb aquest requisit (a les Illes Balears només es demanen dos anys de serveis als interins d'aquestes especialitats). Tampoc no s'aplica a les convocatòries extraordinàries d'especialistes, a les quals la Conselleria ha de recórrer quan queden places sense cobrir pel procediment ordinari i no s'exigeix titulació.

Ens trobam davant un nou exemple de maltracte als docents, en aquest cas per satisfer no sabem encara quins interessos, que demostra la poca consideració del Govern actual cap al col·lectiu que va fer possible el canvi de color polític a les institucions.
Reclamam que es reconegui la capacitat professional d'aquests docents, prou demostrada al llarg del temps, i que es modifiquin les properes convocatòries de forma que se'ls permeti continuar presentant-se a borses, sense les restriccions esmentades i amb uns requisits raonables.Palma, 27 de juny de 2017


(1) Cantàbria i Madrid exigeixen haver prestat serveis un temps determinat.
Aragó, Asturies, Castilla la Mancha i Castilla-León demanen, a més, haver aprovat en part o totalment unes oposicions.


Diari de Balears:  

Última Hora:

divendres, 2 de juny de 2017

Llistes provisionals d'admesos i exclosos a borses d'interins curs 17-18


LLISTES PROVISIONALS

TERMINI DE RECLAMACIONS
 • Segons el punt 7 de l'annex 1 de la convocatòria de borses per al curs 2017-18: s'estableix un termini de 7 dies naturals comptadors des de l'endemà del dia en què es publiquin les llistes provisionals, és a dir, fins al 9/6/17 
 • Els mèrits no al·legats o els al·legats però no acreditats documentalment durant el termini per apuntar-se a borses, no es poden al·legar o acreditar dins el termini de reclamacions

TERMINIS EXCEPCIONALS PER A ESMENAR DETERMINADES CAUSES D'EXCLUSIÓ Segons el punt 15 de l'annex 1 de la convocatòria de borses:
 • Els coneixements de català i la formació pedagògica i didàctica, es podran acreditar a partir del dia següent de la publicació de les llistes definitives d'adjudicacions de l'estiu del 2017 i fins al dia anterior a què es publiqui la convocatòria de borses per al curs 2018-19

TRÀMIT TELEMÀTIC DE SUBSTITUCIONS
 • El darrer tràmit de substitucions del darrer trimestre del curs 2016-17 es realitzarà entre el 2 i el 5 de juny 
 • Accediu-hi, com sempre, des del Portal del Docent Interídimarts, 23 de maig de 2017

INTERINS, IMPORTANT!


CANVI DE DATA D'ADJUDICACIÓ DEL TRÀMIT TELEMÀTIC DE DIA 26 DE MAIG

Degut a l'inici del trasllat i canvi de seu de la Conselleria d'Educació, el tràmit de substitucions s'iniciarà el divendres dia 26 de maig i finalitzarà el dimarts dia 30 de maig.


DARRER TRÀMIT DE SUBSTITUCIONS DEL 3r TRIMESTRE


El darrer tràmit de substitucions tindrà lloc entre els dies 2 i 5 de juny.

https://apps.caib.es/sadperdoc5front/interins/

divendres, 19 de maig de 2017

ATENCIÓ OPOSICIONS I INTERINS/

La directora general de Personal Docent ens ha informat avui dels temes tractats a la reunió de la Comissió de Personal de la Conferència d'Educació que va tenir lloc a Madrid aquest 17/5/17. Són els següents:

 • El subdirector general de cooperació territorial en nom del MEC va dir a Madrid als directors generals de personal docent que la mesura contemplada a l'article 19 de l'esborrany de pressuposts estatals per al 2017 segons la qual els interins només podran ser-ho per 3 anys,  no afectarà els docents. Tots els directors generals demanaren la retirada de l'article 19 i sembla que el consens i les esmenes contra aquesta mesura dels tres anys quedaria eliminada dels pressuposts, cosa que es confirmarà en veure'n la redacció final.
 • Demanaren també que s'elimini la taxa de reposició i que Hisenda doni llibertat a cada comunitat autònoma per treure les places que consideri. La resposta de Madrid fou que la taxa de reposició no s'elimina. Recordem que la taxa de reposició determina quin percentatge de les places que han quedat vacants per jubilacions i defuncions, bàsicament, es poden oferir en oposicions.
 • Sobre la taxa de consolidació, que permet afegir a les possibles places d'oposicions determinades per la taxa de reposició un percentatge de les places ocupades per interins durant els darrers tres anys, falta determinar quin serà el percentatge (podria ser un 90%) i sobre quin total s'aplicarà.
 • La suma de les possibles places derivades de la taxa de reposició i de la taxa de consolidació, suposaria, segons el conseller March, la possibilitat de distribuir unes 2.500 places entre les convocatòries de 2018, 2019 i 2020. Tant la quantitat de places com la de convocatòries, està per decidir.
 • El representant del MEC explicà també que tenen la intenció de revisar i modificar el Reial Decret 276/2007 que regula la normativa estatal de les oposicions, revisió de la qual el MEC ja en tendria un esborrany preparat, fet que, a part d'aspectes com el barem, també implicaria la revisió dels temaris. Els directors generals demanaren que si s'ha de modificar el reglament estatal d'oposicions, les modificacions es duguin a terme abans del setembre del 2017 per tal que els opositors del 2018 tenguin clara la nova normativa. La resposta de Madrid fou que si no es té la reforma enllestida al mes de setembre, aquesta quedaria ajornada. Els directors generals demanaren també la constitució d'un grup de treball per poder participar de la revisió.
 • Madrid plantejà també la possibilitat d'unificar criteris en la gestió i ordenació de les borses d'interins, proposta davant la qual el País Basc i Catalunya van dir que no consentirien ingerències a les seves competències; València, Navarra i les Balears també van dir no a unificar criteris. Catalunya va dir que abans miraria de consensuar criteris amb les Balears i València, això si s'insistís en la unificació. En qualsevol cas, i a causa que són les comunitats autònomes les que tenen les competències sobre les borses d'interins, segons la nostra directora general, els possibles acords serien entre les Direccions Generals de cada comunitat i no a  nivell de MEC.
 • Sobre la intenció de Madrid de reduir el percentatge d'interins a un 8% en un termini de tres anys, la nostra Conselleria ha insistit en què és un objectiu impossible d'assolir a les Illes Balears on el percentatge de docents interins se situa al 37,5% de mitjana amb puntes que arriben al 60% com és el cas de Formentera, i que se necessitaria, probablement, una previsió d'oposicions a deu anys vista.
 • Finalment, la directora general ha informat que Madrid té la intenció tornar a reunir els directors generals de personal docent durant el mes de juny.
Continuarem informant.